Fr - Nl - En - De

GESCHIEDENIS / VOORSTELLING VAN MAYA

Alles begint in 1975 in de regio Luik (Belgie), meer bepaald in Esneux, met een telegram afkomstig van Guatemala waarin 10 ton honing werd te koop gesteld, niet meer noch minder! Er werd heel snel een associatie opgericht en in enkele maanden , waren de 10 ton verkocht dankzij vele vrijwilligers … Dit was het begin van een nieuw avontuur dat tot op heden voortduurt: in 2007 werden niet minder dan 300 ton honing ingevoerd vanuit Latijns Amerika naar België door Maya Fair Trade.

Vandaag telt de organisatie Maya België drie transparante entiteiten:

  • MIEL MAYA HONING, Vereniging Zonder Winstoogmerk, is de tak “vorming en ontwikkeling”. Deze niet gouvernementele organisatie (NGO), erkend door de Belgische overheid, ondersteunt de vele zorgvuldig uitgekozen ontwikkelingsprojecten van “het zuiden” en neemt deel aan de sensibilisatie en aan de vorming van de eerlijke handel van “het noorden”.
  • MAYA FAIR TRADING, Vereniging Zonder Winstoogmerk, is sinds 2006 erkend door de Belgische publieke overheid als toeristische actor. In de schoot van deze organisatie zullen weldra nieuwe toeristische projecten worden ontwikkeld met de bedoeling om de belangen van de eerlijke handel te leren kennen en om het publiek warm te maken voor de bijenkweek en zijn belang voor het milieu.
  • MAYA FAIR TRADE, Samenwerkende Vennootschap met Sociaal Doelstelling, is de commerciële afdeling. Deze voert honing in uit Latijns Amerika en verkoopt deze in Europa. Buiten het betalen van een correcte aankoopprijs van honing aan de bijenkwekers, stort Maya Fair Trade Scrlfs een bijkomende premie van 150 dollar per aangekochte ton. Daarenboven wordt een groot deel van de commerciële winst gestort aan Miel Maya Honing vzw om diens projecten en acties te steunen.

Het overgrote deel van de geïmporteerde honing, ca 65%, wordt na verpakking gecommercialiseerd als degustatie honing of voor industriële bestemming. Het overige deel wordt door onderaannemers aangewend als ingrediënt in de fabricatie van biscuits en in de banketbakkerij. Al onze producten worden verkocht onder het gedeponeerd handelsmerk “MAYA”. Hoewel alle Maya producten aan alle “Max Havelaar” label voorwaarden voldoen, dragen ze niet allemaal deze label omwille van economische redenen.

Maya Fair Trade Scrlfs stelt momenteel vier personen te werk in België en één persoon in Latijns- Amerika; ze zijn allen voltijds tewerkgesteld. Vijftig procent van het zakencijfer wordt in België gerealiseerd, de rest is export naar Europa, hoofdzakelijk naar Frankrijk, Nederland en Zwitserland, maar tevens naar Duitsland, Groot Hertogdom Luxemburg, Groot Brittannië en zelfs Noorwegen. Teneinde competitief te blijven in een steeds meer eisende commerciële sector en ten bewijze van zijn groeiend dynamisme en zijn wil om in de activiteiten van eerlijke handel te volharden, heeft Maya Fair Trade Scrlfs zichzelf in 2009 een ambitieus ontwikkelingsplan opgelegd; het voordeel voor de bijentelers van het zuiden moet op termijn stijgen, dankzij verhoogde import.